Otvoritev razstave "Zeleno, ki te ljubim zeleno" v Domžalah

Objavljeno .

Menačenkova domačija je od 1. aprila do 15. maja organizirala likovni natečaj na temo »Zeleno, ki te ljubim zeleno«. Natečaja so se udeležili člani in članice vseh treh likovnih krožkov Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale pod mentorskim vodstvom diplomirane slikarke Marije Mojce Vilar. Iz prve skupine so svoja dela oddali Joži Anžin, Zinka Brečko, Angelca Dovžan, Vlasta Janžekovič, Mira Jarc, Franci Kerč, Nuša Lojen, Binca Lomšek, Irena Osolnik in Iva Petek. Iz druge skupine likovnikov so sodelovali Breda Cerar, Tončka Grilj, Dušan Klopčič, Marcela Kopitar, Brigitta Leskovar, Gusti Medved, Antonija - Tonka Pacek in Joži Tomšič, iz tretje skupine pa je sodelovala Dragica Šetina.

Na natečaju so poleg članov Lipe sodelovali člani KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, LD Petra Lobode Domžale, LD Senožeti Radomlje in posamezniki.

Otvoritev razstave »ZELENO, KI TE LJUBIM ZELENO« je bila 5.6.2012 ob 19. uri.

Strokovna komisija je v močni konkurenci prvo nagrado podelila članici prve skupine likovnega krožka Lipe iz Domžal - ANGELCI DOVŽAN, ki je prejela za nagrado samostojno razstavo v Menačenkovi domačiji - poleg nje pa sta prejeli priznanja še dve članici Lipe, in sicer Joži Anžin iz prve skupine in Tončka Grilj iz druge skupine. Nagrade in priznanja sta podelili Katarina Rus Krušelj in direktorica Prometeja Tanja Rudolf.

Člani vseh treh likovnih krožkov Lipe smo ponosni na naše dosežke, še posebej na prejemnice nagrade in priznanj, na našo mentorico Marijo Mojco Vilar, saj so dokazale, da se z vztrajnostjo in zavzetostjo ob nasvetih naše mentorice lahko poseže tudi najvišjih mestih.

Fotografije in tekst: Binca Lomšek