Organi društva Lipa

Objavljeno .

Na članskem sestanku z dne 11.6.2020 so bili imenovani člani v organe društva Lipa za mandat od 2020 do 2024

UPRAVNI ODBOR

1 Marjan Ravnikar Predsednik
2 Mira Smrkolj član
3 Lotka Letnar član
4 Daniva Vihar član
5 Marija Rupert član
6 Metka Zupanek član
7 Jože Petarka član

 

NADZORNI ODBOR

1 Zdenka Kokalj Predsednica
2 Marinka Kopač član
3 Nevenka Rozman član

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

1 Breda Rudel Predsednica
2 Dragica Šetina član
3 Vilma Šabec član