Podaljšanje prijav za letovanje v hotelu Luka

Objavljeno .

OBVESTILO

 

 

ZA LETOVANJE V HOTELU LUKA SO PRIJAVE PODALJŠANE DO

PONEDELJKA 16.4.2018

V TAJNIŠTVU

Predsednik Društva Lipa - Univerza za tretje
življenjsko obdobje Domžale

Marjan Ravnikar