Islam in orientalski ples

Moje sodelovanje z Lipo se je začelo v lanskem študijskem letu, torej 2006/07,  in to  kar  v dveh krožkih: z zgodovino verstev ter orientalskim plesom. Pri prvem sem nadaljevala s predavanji v okviru študijske skupine Zgodovina verstev, kjer smo začeli z islamom. Skupina se je že v lanskem letu odločila, da bi rada nadaljevala s to svetovno religijo, ki je aktualna tudi zaradi dogodkov po svetu. Čeprav smo ji tako geografsko kot zgodovinsko precej blizu, o njej vemo izjemno malo, kar bi lahko rekla tudi zase, ki sem po stroki sicer etnologinja in kulturna antropologinja ter umetnostna zgodovinarka. Ob  predavanjih in študiju snovi za priprave predavanj sem se v snov zelo poglobila in osvežila znanje, upam pa, da je bilo dovolj zanimivo tudi za slušatelje.
Predavanj sem se lotila čim širše, moj namen je bil islam pogledati s čim bolj objektivnega stališča, kolikor je to pač mogoče in tudi čim širše. Torej ne zgolj kot religijo in njena izhodišča, ampak zgodovinsko ozadje in dogodke od samega začetka do danes, civilizacijo islama in njegovo kulturo, dosežke, odnose, ki jo ustvarjajo in seveda samo vero kot tako.
Tako smo si v začetku ogledali, kako je islam sploh nastal, kako se je širil, glavne zgodovinske dogodke, ki so krojili njegovo usodo in kulture, narode, ki jih je sčasoma zajel. Zanimal nas je Mohamed, njegovo družinsko življenje, njegovi nasledniki-kalifi in prvi resni spori znotraj verske skupnosti, katerih posledice čuti islam še danes. Zgodovinsko smo mu sledili na poti širjenja po Arabskem polotoku, v Perzijo in druge dežele Vzhoda, kako je prišel v severno Afriko vse do Španije in celo bojeval bitke s Franki ter se končno ustalil na Pirenejskem polotoku za celih 800 let. Kdo ob obisku Španije ni občudoval palač Alhambre in sredi njih Levjega dvorišča, Velike mošeje v Cordobi in drugih draguljev, ki jih je pustila za sabo islamska civilizacija?


(detajl palače v Alhambri)
(notranjščina Velike mošeje v Cordobi)

Islam je pustil bogate sledi in tradicijo v Indiji z mogulsko dinastijo, na celotnem Bližnjem in Srednjem Vzhodu vse do Kitajske, na jugu sega globoko v Afriko, Otomanska Turčija je bila dolga stoletja svetovna velesila z bogato, napredno in razkošno kulturo in še in še.

Za zgodovinskim pregledom in krajšim pregledom stanja v bližnji preteklosti in sedanjosti, smo se lotili islama kot vere, torej nas je zanimalo, v kaj muslimani pravzaprav verujejo, kateri so temelji vere (t.i.stebri, korenine, veje ipd.) in kakšne so dolžnosti vernika. Lahko smo videli, kako dolga je roka vere, ki sega tudi na vsa druga bližnja in daljna področja življenja, tako na pravo, ekonomijo, družinsko življenje,  prehrano, oblačenje, vedenje, seveda politiko in druga področja. Za kakšno dejanje lahko izgubiš roko, nogo, življenje, kako se je treba vesti v mošeji, kakšno posmrtno življenje te čaka v muslimanskem raju in kakšne grozote prenaša grešnik v peklu, kdo je bil Ali in kdo so bili asasini in kdo so sufiji, ki jih najbolj poznamo kot vrteče derviše iz turške Konye? Skušali smo odgovoriti na vsa ta in še mnoga druga vprašanja. V naslednjem študijskem letu 2007/08 bomo nadaljevali z islamskimi verskimi ločinami in nekaterimi drugimi verskimi vprašanji, potem pa bomo pogledali še na področja islamske znanosti, od bogate tradicije medicine, tehnike, matematike do filozofije, pesništva in drugih področij literature.  Na koncu si bomo natančneje ogledali še umetnost, ki je nastala v okviru ali pod vplivom islama, in sicer po različnih področjih, oziroma deželah. Gre zlasti za arhitekturo, umetnost kaligrafije, bogate in razkošne rokopise, izjemno tradicijo izdelkov iz keramike, mozaikov itd.

Ne namenoma, a vendar je s tem povezano tudi drugo področje, s katerim smo začeli pri Lipi, to so vadbe orientalskega plesa. Ustvarila se je prava družinska skupina plesalk, ki so v sicer kratkem času  pokazale toliko volje in poguma, da so svoje na novo pridobljeno znanje plesa, v katerem so mesece uživale na vadbah, pokazale pred občinstvom sredi junija, za kar si zaslužijo vse čestitke! Samo one vedo, koliko veselja, smeha in radosti odkrivanja skritih plasti svoje ženskosti ter presenečenj nad svojim telesom, s katerim so lahko ponovno navezale stik, so doživele v teh mesecih.  Namenjene v glavnem ženskam, so vadbe odprte za nove plesalke, a  tudi plesalce, ki se jih ne bi branile in ki v orientalskem svetu niso taka redkost.

Lea Rigler