Spoštovani člani

Objavljeno .

Korčula

SPOŠTOVANI ČLANI

Kljub zaprtju društva Lipa v tajništvu pripravljamo nekatere zadeve, predvsem z upanjem, da se kmalu srečamo.

Za študijsko leto 2020/2021smo pripravili študijski krožek RAČUNALNIŠTVO, ki bo v obsegu 60 ur oziroma za letošnje študijsko leto procentualno odvisno od pričetka dejavnosti.

Vse zainteresirane slušatelje za omenjen študijski program prosim, da se evidenčno prijavijo v tajništvu ali na e-mail društva.

Tretje leto smo letovali na DUGEM OTOKU v hotelu LUKA (v lanskem študijskem letu je zaradi CORONE 19 odpadlo).
Za študijsko leto 2020/2021 smo pripravili spremembo letovanja in sicer je pripravljen program za letovanje na KORČULI.
Na povezavi tukaj je na voljo tudi program.
Cena letovanja za člane društva je 399,00 eur za nečlane pa 420,00 eur. Razliko do polne cene se poravna v hotelu.
Prijavite se lahko v tajništvu društva. Pri prijavi je potrebno poravnati akontacijo, ki znaša za člane 50,00 eur in za nečlane 70,00 eur.

PRIJAVE ZBIRAMO DO KONCA MAJA.

Domžale, 27.01.2021

Marjan Ravnikar

Predsednik Društva Lipa - Univerza za tretje
življenjsko obdobje Domžale
Marjan Ravnikar