Namenitev dela dohodnine za donacije

Objavljeno .

Dohodninska odločba

Spoštovana članica / simpatizerka, spoštovani član / simpatizer Društva LIPA- U3ŽO Domžale!

Davčna zakonodaja, med drugim predvideva možnost, da lahko dohodninski zavezanci del odmerjene dohodnine (do 0,5%) namesto v proračun, neposredno namenijo za delovanje organizacij, ki opravljajo dejavnosti v javnem interesu.

Zavezanci lahko svojo zahtevo za namenitev dohodnine določenemu upravičencu navedete v obrazcu napovedi za odmero dohodnine 2019. Naj se ob tej priliki jasno pove, da ne gre za dodatno finančno obremenitev, ampak za možnost, da del svojega dohodka, ki ga Republika Slovenije na podlagi zakona nameni v svoj proračun, neposredno namenite upravičencu po Vaši izbiri.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.