PROŠNJA ZA ODSTOP 0,5% VAŠE DOHODNINE DRUŠTVU LIPA DOMŽALE

Objavljeno .

Spoštovani/a!

Z dejavnostjo Društva Lipa-Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale krepimo dejavno starost, premagujemo socialno izključenost, gojimo in razvijamo umetniško in kulturno ustvarjanje, skrbimo za zdravo življenje in ohranjanje psihofizičnih sposobnosti starejših. Program Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale je usmerjen na 4 poglavitne dejavnosti: izobraževanje, kultura, šport in rekreacija ter humanitarna dejavnost.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 13. aprila 2015, po predhodnem soglasju Ministrstva za kulturo, izdalo Odločbo štev. 0140-33/2014/11 in s tem Društvu Lipa Domžale – Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale podelilo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, športa in kulture. To pomeni, da delovanje Društva Lipa Domžale presega interese članov društva in je splošno koristno za družbo. S pridobitvijo statusa društva, ki deluje v javnem interesu, Zakon o dohodnini omogoča, da namenite 0,5% dohodnine tudi za delovanje Društva Lipa Domžale. Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve ali stroška.

Podprete nas tako, da do 31.1.2016 sporočite Finančni upravi RS, da 0,5% vaše dohodnine, namesto državi, namenite za Društvo Lipa Domžale - Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale z davčno številko 28999835

  • prek sistema e Davki na spletni strani Finančne uprave RS  ali
  • pisno (izpolnjen obrazec, ki si ga ogledate in natisnete s klikom TUKAJ, nam posredujete na naslov:
    Društvo Lipa Domžale, Ljubljanska c. 58, 1230 Domžale do 26.1.2016) ali
  • ustno na zapisnik na vašem finančnem uradu

Za namenitev dela dohodnine se vam ni treba odločiti vsako leto. Vaša odločitev, ki bo zapisana na dohodninski odločbi, bo veljala za nedoločen čas oziroma do preklica ali spremembe.

Prosimo, ponudite obrazec za namenitev dela dohodnine Društvu Lipa Domžale - Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale tudi svojim sorodnikom in prijateljem!

Hvaležni vam bomo za vašo odločitev.

Predsednica Društva Lipa Domžale
Metka Zupanek