Status društva

Objavljeno .

Društvo Lipa Domžale je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izobraževanja, kulture in športa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 13. aprila 2015, po predhodnem soglasju Ministrstva za kulturo, izdalo Odločbo štev. 0140-33/2014/11 in s tem Društvu Lipa Domžale – Univerzi za tretje življenjsko obdobje podelilo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, športa in kulture. To pomeni, da delovanje Društva Lipa Domžale presega interese članov društva in je splošno koristno za družbo.

Društvo LIPA-U3ŽO Domžale


webstat admin