Status društva

Objavljeno .

Društvo Lipa je pridobilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi 207. Člena Zakona o splošnem upravnem postopku (uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, in 82/13; v nadaljnjem besedilu ZUP), petega odstavka 31. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in 3. Člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list RS št. 102/12 in 21/18-ZNOrg) izdalo po uradni dolžnosti naslednjo:

ODLOČBO

Društvu LIPA- Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale, se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Številka odločbe 0140-88/2018/299 in prične veljati z 18.6.2019.

S podelitvijo statusa nevladne organizacije v javnem interesu preneha veljati odločba št. 0140-33/2014/11 statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, ki je bila izdana 13.4.2015.

Društvo LIPA-U3ŽO Domžale


webstat admin