Naše društvo je Dan zmage proslavilo drugače

Objavljeno .

V soboto, 9. maja 2015, smo obiskali grad Snežnik in Babno polje. Gredoč smo se ustavili pri naravnem velikem mostu v Rakovem Škocjanu in v Cerknici v ogromni gotski cerkvi Marijinega rojstva. Grad Snežnik, s svojo lego in lepoto, z ohranjenim pohištvom in opremo zadnjih naprednih predvojnih lastnikov, nas je popolnoma prevzel. Ogledali smo si še novejši polharski muzej z enkratnim vodenjem. Končno smo se ustavili še na “zmrzlišču” Slovenije, na Babnem polju, in si ogledali cerkev Sv. Miklavža. K prazničnemu vzdušju je prispevalo tudi krasno sončno vreme.

 sneznik201
sneznik217
sneznik315

Tekst Zlatka Levstek, fotografije Marija Rupert


webstat admin