Redni letni zbor članov društva Lipa - 2017

Objavljeno .

V sredo, 29. marca 2017, je bil redni letni zbor članov društva Lipa – z obsežnim dnevnim redom.

Najprej je predsednica društva Metka Zupanek poročala o delovanju društva v preteklem letu. Društvo uspešno nadaljuje s svojimi dolgoletnimi dejavnostmi, dodaja pa jim tudi vedno nove vsebine. Poudarila pa je tudi, da društvo čedalje težje usklajuje svoje prihodke z vedno višjimi stroški, katerim se je pridružilo še plačevanje davka na dodano vrednost.

Sledilo je poročilo o finančnem poslovanju, poročilo nadzornega odbora in poročilo verifikacijske komisije.

V razpravi na poročila so razpravljavke najbolj izpostavile problem (pre)visokih šolnin, kar naj vodstvo društva do začetka novega šolskega leta ponovno prouči in poišče ustrezne rešitve.

V programu za letošnje leto je predsednica najbolj izpostavila dejavnosti v predpočitniških mesecih, ki jih je veliko na vseh društvenih področjih.

Naslednja točka dnevnega reda je postregla s presenetljivo spremembo v društvu. Predsednica Metka Zupanek po dvajsetih letih dejavnega predsednikovanja prepušča vodenje društva Marjanu Ravnikarju, ki bo to zahtevno dolžnost prevzel 1. julija 2017. Zbor je z glasovanjem potrdil tudi še nekaj manjših kadrovskih sprememb v organih društva.

Po izvolitvi se je novi predsdnik društva na kratko predstavil, predsednica Metka Zupanek pa se je zahvalila svojim dolgoletnim sodelavcem za uspešno in požrtvovalno delo (njen nagovor preberite TUKAJ). 

Po končanem uradnem delu zbora članov je ob okusni malici sledilo prijetno prijateljsko srečanje.

(Opomba: zapisnik rednega letnega zbora je na razpolago v tajništvu.)

predsednica predsednik

Na sliki: dosedanja dolgoletna predsednica Metka Zupanek in bodoči predsednik Marjan Ravnikar

Foto: Mirjana Kavčič in Branko Novak


webstat admin