Prednovoletno srečanje animatorjev

Objavljeno .

V torek, 17. decembra 2014 so se v LIPI Domžale zbrali animatorji na zadnjem letošnjem srečanju.

Uvodni nagovor je imela predsednica, Metka Zupanek. Nanizala je dogodke skozi letošnje leto, ki so tudi za društvo LIPA varčevalno usmerjeni.

Nato je spregovorila o obsegu dejavnosti - jezikovnih je kar 29 skupin:  angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in španščina. Glede na osip v nekaterih skupinah, so se le te združile in tako delujejo naprej. Družboslovje deluje v štirih skupinah. Povečale so se kulturne dejavnosti, skupaj kar 13 skupin: literarna, likovne, plesne, pevska in glasbene. Posebno so navdušile  s svojimi nastopi citrarke NOTICE in skupina ljudskih plesov ČEŠMINKE.

Na športno rekreativnem področju smo številčno najmočnejši: joga, telovadba , pohodništvo in kolesarjenje. Ne smemo pozabiti na medgeneracijsko dejavnost na področju računalništva, pa humanitarne dejavnosti: obiski v šolah, vrtcih, domovih za starejše občane, kjer smo vedno dobrodošli. Na humanitarnem področju prednjačimo predvsem s skupino naših prostovoljk, ki delujejo v UNICEF-ovem  programu Punčka iz cunj, ki je namenjen cepljenju otrok v nerazvitih deželah. Ne zaostajamo tudi pri ročnih spretnostih, v dveh skupinah klekljaric ustvarjajo prelepe izdelke. Zelo dejavni smo tudi pri organiziranju strokovnih ekskurzij, izletih po domovini in inozemstvu, družabnih srečanjih...

Predsednica zaključi svoje izvajanje  z informacijo, da je v Lipi trenutno 700 aktivnih članov. Želi si, da bi, glede na  povečanje stroškov primerjajoč na leto 2013 (prispevki na honorar iz stopnje 25% na 75%, stroški vzdrževanja...), poslovno leto zaključili pozitivno.

animatorji 122014

V nadaljevanju so animatorji posameznih skupin in dejavnosti nizali svoje poglede in dogajanja:

- keramika beleži osip slušateljic, a je skupina kljub temu zelo aktivna z razstavami (6) doma in v inozemstvu. Vse to pa je povezano tudi s stroški postavitve razstav, reklamnim materialom, prevozi, pri slednjem pričakujejo pomoč šole.

- jezikovne dejavnosti so opisali posamezni animatorji  skupin iz nižjih in višjih stopenj , celo 11-a je že, vsi s pohvalo strokovnosti predavateljev in prijetnim druženjem vpetim z aktualnimi dogodki (pomembna prireditev v Moravčah ob zaključku bralne značke v sodelovanju s Knjižnico Domžale). So tudi osnovni nosilci  organizacije strokovnih ogledov  v inozemstvu, ostali se jim pa tudi kdaj pridružimo.

-  tem ugotovitvam se pridružujejo tudi slušatelji geografije, etnologije, umetnostne zgodovine, zgodovine verstev, želijo si mogoče malo kvalitetnejši projektor in vabijo tudi druge slušatelje v svojo družbo.

- likovniki delujejo v dveh skupinah, tudi oni se udeležujejo mnogih razstav, letos 8, dosegajo kar lepe uspehe s svojimi deli in pobirajo priznanja.

- pri organizaciji izletov je ostalo še nekaj dolga za oglede po Sloveniji, pripravlja se tudi ogled starih nemških mest pod Unescovim  pokroviteljstvom, pa Poljska, Češka, Slovaška, sultanat OMAN in še kam.

- glasbene skupine citrark, prva z daljšim stažem in dve novi imajo že 6 nastopov, pridruži se jim  tudi skupina kitaristov s 3 nastopi, lepih melodij ne manjka.

- pri plesni dejavnosti sodelujejo: skupina ljudskih plesov (poleg Lipinih, sodelujejo tudi članice Šole zdravja), skupina standardnih plesov, skupina orientalskih plesov..., povsod je še prostora za nove člane.

- ženski pevski zbor se je skrčil na vsega 9 pevk, ki pridno vadijo za svojo dušo in tudi nastopajo, kjer je organizator prireditve LIPA, tradicionalno pa v domovih starejših občanov Domžale, Mengeš, Trzin, Kamnik, Gornji Grad, letos več kot 12 nastopov.

- pohodniki so v dveh skupinah številčno močni, skupina v ponedeljkih sprejme še kakšnega člana, sredina skupina pa je zapolnjena, ker se vozijo z avtobusom. Udeležili so se pohodov na Rabu, Biokovem, v Črni gori in  tudi v Italiji.

Animator začetne skupine angleškega jezika, g.Kečanović je povedal, da se je društvo Lipa prijavilo tudi na razpis EU za medgeneracijsko sodelovanje, pridobili smo si veljavnih točk za drugo mesto, kar pa  ni bilo dovolj za pridobitev finančnih sredstev, a ne smemo obupati, prijavljati se je potrebno na  razpise  vseh nivojev, da si pridobimo nekaj finančnih sredstev za lažje delovanje. Ob tem je predsednica, Metka Zupanek omenila tudi razmišljanje o preoblikovanju  društva  v JAVNI ZAVOD, a o tem bo potrebno še več utemeljitev.

Tako se je zaključil uradni del srečanja, začeli smo z družabnim delom, ob dobrem prigrizku in rujni kapljici, ki nam ju je pripravilo vodstvo Lipe, smo si zaželeli  SREČNO V NOVEM LETU 2015.

Besedilo in fotografije:
Mirjana Kavčič