Članski sestanek društva Lipa Domžale - 6. marec 2014

Objavljeno .

Letošnji članski sestanek Društva Lipa Domžale, univerze za tretje življenjsko obdobje, je bil 6. marca v predavalnici v Domžalskem domu.

Predsednica Metka Zupanek je pozdravila navzoče gostje častno članico društva Maro Vilar in občinski svetnici Mijo Pukl ter Vero Vojska, nato pa podala izčrpnejše poročilo o delovanju društva v letu 2013. Pri tem je posebej poudarila:

Delovanje društva je tudi v preteklem letu ustaljeno poteklo na treh področjih (izobraževanje, kultura, šport in rekreacija).
V 60 oblik dejavnosti je bilo vključenih približno 900 članov. Jezikovno in splošno izobraževanje poteka v 38 skupinah (33 jezikovnih tečajev in 5 tečajev splošnega izobraževanja), ki jih obiskuje 450 slušateljev. Vsi predavatelji v teh skupinah so priznani strokovnjaki, ki so v prejšnjem letu skupno opravili približno 2 280 pedagoških ur.
Sestavni del tega izobraževanja so tudi strokovno ekskurzije (ogled naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti).
Na kulturnem področju deluje 11 skupin in 110 članov. Skupno je bilo na tem področju opravljenih 650 ur (kar ne vključuje priprav na razstave in javne nastope).
V različne oblike športa in rekreacije (skupaj 9 oblik) je bilo v preteklem letu vključenih približno 240 udeležnecev.
Predsednica je v poročilu izpostavila tudi prostovoljsko in humanitarno delo, ki ga opravljajo člani Lipe (prostovoljci – vodje skupin pohodništva, kolesarstva, pevskega zbora, vodja plesalk ljudskih plesov, izdelovalke punčk Unicef; recitatorji in drugi ustvarjalci kulturnih programov za oskrbovance domov za starejše.

Sledilo je finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Potem ko je verifikacijska komisija zagotovila, da je članski sestanek sklepčen, so navzoči soglasno potrdili vsa poročila o poslovanju društva v preteklem letu, predsednica pa je predstavila nekaj novosti iz programa dela v letošnjem letu in čedalje težjo finančno situacijo društva. Po pozdravnem nagovoru gostje občinske svetnice Mije Pukl je sledila še krajša diskusija o društvenih dejavnostih.

Zbor članov je na željo obeh dolgoletnih sodelavk vodstva društva razrešil članico UO Silvo Mizerit in na njeno mesto soglasno potrdil imenovanje Vilme Šabec. Prav tako je potrdil razrešitev Jelke Plimen z mesta tajnice/podpredsednice in na njeno mesto soglasno potrdil Zlatko Levstek.

V okviru članskega sestanka je potekal tudi priložnostni kulturni program ob letošnjem dnevu žena. Za uvod so nastopile citrarke Notice (kratek posnetek njihovega nastopa je dosegljiv v nadaljevanju tega prispevka), članice literarne skupine so predstavile nekaj svojih pesmi in Kajuhovo Kje si mati, za zaključek pa je zapel še ženski pevski zbor.

Še več o dogodku si oglejte v spodnji fotogaleriji:

Takole je za uvod v sestanek zaigrala citrarska skupina Notice in njihov mentor in učitelj:

lipa pano 201403