Metki Zupanek srebrna plaketa Občine Domžale

Objavljeno .

Na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki je bila v sredo, 17. aprila 2013, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, je med nagrajenci bila tudi predsednica Lipe, Metka Zupanek.

Metka je svoje otroštvo preživela s starši na Gorenjskem, srednješolsko izobrazbo si je pridobila v Domžalah  na Usnjarski srednji šoli, si ustvarila družino in ostala v Domžalah. Od takrat dalje je pomembno zaznamovala domžalsko izobraževalno, kulturno, družbeno, socialno in politično življenje.

Že na začetku svoje profesionalne poti je svoje strokovno znanje usnjarstva prenašala na mlajši rod s poučevanjem praktičnega pouka v srednji šoli. V delovnem okolju  in kasneje na ravni Občine je bil viden njen prispevek pri izobraževanju sindikalnih aktivistov, kar je veliko pripomoglo k širitvi in utrditvi socialnih vsebin med sindikalnimi funkcionarji. Ker je strmela k izobraževanju, si je tudi sama prizadevala vzporedno z delom pridobiti izobrazbo na področju socialnih in pedagoških vsebin.

Pridobljeno znanje in veselje do izobraževanja in pomoči drugim ji je omogočilo, da si je izbrala novo delovno okolje in več kot dvajset let aktivnega dela vložila v delovanje Delavske univerze v Domžalah, tu je tudi zaključila svoj aktivni delovni cikel.

Metka tudi po končani aktivni delovni dobi ni mirovala. Bila je pobudnica ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje in zahvaljujoč tudi posluhu takratnega vodstva Občine ji je to uspelo in je še danes, po 15 letih delovanja, njena predsednica in pobudnica novih dejavnosti v njenem sklopu. Univerza je postala stičišče starejših s številnimi možnostmi vključevanja v aktivnosti, ki jih razveseljujejo, prinašajo nova znanja in poznanstva, ohranjajo vitalne in ustvarjalne.

Za vse našteto in še več ji je Občina Domžale podelila SREBRNO PLAKETO.
ISKRENE ČESTITKE  in še mnogo zdravih in ustvarjalnih let ti želimo Lipovci!

Besedilo: M. Kavčič
Foto: www.domzale.si


webstat admin