Izlet v Grčijo in navodila za prijavo

Objavljeno .

Zastava Grčije

Objavljena sta programa za izlet v Grčijo v mesecu Maju 2020.

Program izleta si pod navodili za prijavo spodaj.

 

NAVODILA ZA PRIJAVO IZLETA V GRČIJO

NA OGLASNI DESKI IMATE MOŽNOST IZBIRE MED DVEMA RAZLIČNIMA PROGRAMOMA

 

 

ZA IZLET V GRČIJO JE POTREBNO IZPOLNITI PRIJAVNICO, NA KATERI JE POTREBNO IZPOLNITI VAŠE OSEBNE PODATKE IN

PLAČILNE POGOJE.

IZPOLNJENO PRIJAVNICO ODDAJTE V TAJNIŠTVO DRUŠTVA LIPA.

PROSIM, DA NE POŠILJATE PRIJAVNIC NA AGENCIJO (JE TAKŠEN DOGOVOR)

PRIJAVNICA JE PRILOGA PROGRAMA

 

PRIJAVE ZBIRAMO DO 23.12.2019 DO 9.00 URE

 

Predsednik Društva Lipa - Univerza za tretje
življenjsko obdobje Domžale

Marjan Ravnikar

Program 1

Program 2