Predstavitev študijskega krožka geografija

Objavljeno .

Geografija je veda o vsestranski povezanosti, prepletenosti, soodvisnosti naravnih in družbenih pojavov ter procesov na Zemljinem površju, ki kot celota ustvarjajo regionalno strukturo, ta pa se odraža v značilni pokrajinski podobi. V grobem se deli na fizično, družbeno in regionalno geografijo, pri čemer se prvi dve nadalje členita v vrsto disciplin oziroma panog.

Regionalna geografija, ki neformalno velja za »kraljico geografije«, s povezovanjem in prepletanjem spoznanj posameznih geografskih panog sintezno obravnava posamezne dele Zemljinega površja, imenovane pokrajine ali regije. In prav regionalna geografija sveta je v osredju geografskih predavanj v okviru Društva Lipa oziroma Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale.

Predavanja zvečine temeljijo na spoznavanju manj znanih držav ter njihovih temeljnih naravnogeografskih in družbeno geografskih značilnosti. Najprej prikažemo njihov položaj v svetu in njihove podrobnejše kartografske prikaze, ki jih obogatimo s tematskimi zemljevidi, s katerimi poglobimo poznavanje njihovih poglavitnih značilnosti. Ob tem posebno pozornost namenjamo zgodovinskemu razvoju, značilnostim prebivalstva, običajem, gospodarskim razmeram, naseljem, infrastrukturi, razvoju, okoljski tematiki ter varovanju naravne in kulturne dediščine, pri čemer so posebej izpostavljene znamenitosti z UNESCO-vega seznama svetovne dediščine. Ob tem se udeleženci seznanijo tudi z vzroki in posledicami sodobnih procesov globalizacije in marginalizacije, ki bolj ali manj izrazito zaznamujejo prav vse obravnavane dežele.

Predavanja, zasnovana na podlagi predavateljevih lastnih popotnih izkušenj in njegovega dobrega poznavanja regionalne geografije sveta, so nekakšna geografska nadgradnja popotništva, tako da lahko slušatelji na eni strani iz prve roke dobijo popotne informacije, na drugi pa se na zanimiv način seznanijo z raznovrstnimi geografskimi informacijami o državah in njihovih sestavnih delih, ki so jih doslej slabo poznali ali pa morda zanje sploh še niso slišali. Naj za boljšo predstavo navedemo nekaj značilnih primerov naslovov predavanj: Apulija, Azori, Cookovi otoki, Kirgizistan, Ladak, Mavricij, Palav, Patagonija, Zanzibar, Zelenortski otoki …

Poleg regionalno geografsko zasnovanih predavanj so v programu tudi geografski utrinki iz petnajstih svetovnih velemest, poglavitna spoznanja poglobljenega raziskovanja slovenskih, evropskih in svetovnih kmetijskih terasiranih pokrajin ter naravnih in antropogenih nekmetijskih terasiranih pokrajin, ki ga je predavatelj vodil kot dolgoletni raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, pa tudi nekaterih tematik s področja zemljepisnih imen.

Predavatelj udeležence vseskozi spodbuja k aktivnemu sodelovanju, saj je že med samim predavanjem pripravljen odgovoriti na morebitna vprašanja, s čimer se skladno z interesi slušateljev določene tematike lahko dodatno aktualizirajo oziroma poglobijo.

ČE VAS ZANIMAJO VSEBINE GEOGRAFIJE SE NAM PRIDRUŽITE V PONEDELJKIH OD 10.15 DO 11.45.