Zahvala za sodelovanje na 5. mednarodnem festivalu znanja in kulture starejših

Objavljeno .

Logo 5. festival znanja in kulture starejšihSpoštovani nastopajoči, spoštovani gostitelji in soorganizatorji festivala,

dovolite, da vsem skupaj še enkrat izrečem toplo in srčno zahvalo za vaše sodelovanje na 5. mednarodnem festivalu znanja in kulture starejših 25. aprila 2019 v Domžalah.

Četudi je izvedba festivala odvisna od dobrega načrtovanja, priprav in obilo organizacijskih zadev, ki smo jih sodelavci UTŽO Domžale in UTŽO Ljubljana skupaj vodili v ozadju, pa festival sloni predvsem na vsebini vaših nastopov. Bili ste izjemni; navdušili ste nas z nastopi poezije, s predstavijo delovanja UTŽO v svojih krajih, sodelovanja v mednarodnih projektih in povezovanja z Zamejskimi Slovenci, Češminke z živahnim folklornim nastopom, likovniki z razstavo na odru … . Obilo novega smo izvedeli, videli, slišali, se naučili. Hvala nastopajočim za ves trud, ki ste ga vložili v pripravo in izvedbo nastopa.

Še posebej se za udeležbo in sodelovanje na festivalu zahvaljujemo Jasni Čurin iz Sveućilišta za treću životnu dob Zagreb, Silvii Dabo-Cruz iz Frankfurta, našim dragim gostom iz Terske doline za čudovito odpete pesmi in Godbi ljubljanskih veteranov za bogato popestritev opoldanskega dela festivala. Navdušujoča zahvala Ani Vipotnik in Igorju Leonardiju za uvodni glasbeni nastop in Ivu Banu za doživete interpretacije poezije.

Velika in iskrena zahvala tudi vsem ostalim, ki ste pripravljali festival in sodelovali pri njegovi izvedbi: posebej hvala predsedniku UTŽO Domžale Marjanu Ravnikarju in njegovi ekipi za vsa prizadevanja za uspešno izvedbo festivala, Tjaši Jeraj za izborno povezovanje programa ter vsem ostalim vključenim v izvedbo festivala in spremljajoče dejavnosti.

Povezal nas je doživljajsko bogat in kakovosten dogodek in vse lepo pozdravljam v želji, da nam naš skupni festival ostane v dolgotrajnem in lepem spominu.

Alijana Šantej,
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

FOTOGRAFIJE S FESTIVALA SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI POVEZAVI:

https://mega.nz/#F!IlVzCKDJ!kivFWsw67Ky-IbVwOt5XRw

Avtor fotografij: Janez Platiše