O slavnostni akademiji na spletišču Občine Kamnik

Objavljeno .

Slavnostna akademija ob predstavitvi zbornika Sled besed društva LIPA Domžale

(objavljeno 13.11.2014 na portalu Občine Kamnik http://www.kamnik.si/)

Župan Marjan Šarec se je zvečer v Domu kulture Kamnik udeležil slavnostne akademije ob predstavitvi zbornika Sled besed društva LIPA Domžale.

 Društvo Lipa Domžale – Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale, je s samostojno dejavnostjo začelo leta 1998. Ustanovljen je bil kot nevladno in neprofitno društvo, ki deluje lokalno, v dobro starejših in s povezovanjem med generacijami. Različne oblike dejavnosti vodi 28 strokovno usposobljenih predavateljev. Pomembno je tudi delo 57 animatorjev, ki skrbijo za povezavo med vodstvom univerze, predavateljem in slušateljem. V društvo je vpisnih 1575 članov, od tega je 181 občanov občine Kamnik. V letošnjem šolskem letu je aktivnih približno 900 članov. Na nacionalni ravni je vključeno v mrežo 46 Univerz za tretje življenjsko obdobje Slovenije.

Društvo deluje na mnogih področjih, na izobraževalnem, kulturnem, športnem in rekreacijskem. Posebno pozornost namenjajo tudi humanitarni dejavnosti. Na izobraževalnem področju se v enaintridesetih skupinah odvijajo tečaji tujih jezikov, in sicer različne zahtevnostne stopnje, splošno izobraževanje izvajajo na sedmih področjih. Zelo kvalitetna in uspešna je njihova kulturna dejavnost (pevski zbor, literarni krožek, likovni krožek, keramičarski krožek, krožek klekljanja in izdelava punčk Unicef). Največ priznanj, tudi mednarodnih, so člani prejeli s svojo literarno ustvarjalnostjo.

Športno-rekreacijske aktivnosti gojijo v jogi za starejše, kolesarstvu, pohodništvu in telovadbi. K humanitarni dejavnosti pa prištevajo sodelovanje z oskrbovanci domov za starejše (Kamnik, Trzin, Mengeš, Domžale in Gornji Grad) in medgeneracijsko povezovanje s predšolsko in šolsko mladino.

 Danes so, kot rečeno, članice in člani društva pripravili slavnostno akademijo in predstavili likovno-literarni zbornik Sled besed. Ob tem dogodku je občinstvo sprva nagovorila predsednica Društva LIPA Domžale Metka Zupanek, ki je predstavila delovanje društva.

 Zbrane je pozdravil tudi župan Marjan Šarec in ob številnih dejavnostih, ki jih izvajajo v društvu LIPA Domžale, poudaril pomen vseživljenjskega učenja.

 Predsednica sveta Univerze za tretje življenjsko obdobje dr. prof. Ana Krajnc pa je z veseljem zrla v izdani zbornik, ki so ga sodelujoči, z ustvarjanjem in radostjo do literarnega izražanja, ponesli daleč preko meja občine. 

 Za kulturno dogajanje ob predstavitvi zbornika so danes poskrbele recitatorke in recitator LIPA Domžale, Ženski pevski zbor LIPA Domžale, Ljudski pevci Janeza Cerarja Domžale, Citrarska skupina »Notice« LIPA Domžale in Plesna skupina »Češminke« LIPA Domžale. Program sta povezovali Zlatka Levstek in Mira Smrkolj.