Društvo Lipa – Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale je vpisana na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Objavljeno .

Certifikat UNESCO društvo Lipa vpis v seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Na Ministrstvu za kulturo je bila podelitev listine o vpisu za nosilce enot Klekljanje čipk v Sloveniji (in Veščina suhozidne gradnje), znanje in tehnike.

Za Društvo Lipa je bila vabljena Marija Rupert - mentorica sekcije (krožka) klekljanja, ki je to veščino v društvo vpeljala in jo že od vsega začetka uspešno vodi.

Društvo Lipa je vpisano: Klekljarska sekcija pri Društvu Lipa - Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale

Slovenija je leta 2008 ratificirala Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine, istega leta je začel nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. V Register sta med 72 enotami tudi veščini klekljanja v Sloveniji in suhozidne gradnje, ki sta bili novembra 2018 vpisani na Unescov Reprezentativni seznam kulturne dediščine človeštva. Gre za mednarodni seznam, ki odraža raznolikost nesnovne kulturne dediščine, osvešča o njenem pomenu in spodbuja dialog, ki spoštuje kulturno raznolikost.

Sprejem in slovesna podelitev listine o vpisu je bila v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo.

Marjan Ravnikar
Predsednik društva Lipa
Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale